Tauragė

Prezidento g. 21

padalinys@adakavosgn.lt

 

Informacija teikiama

Tel.: (8 446) 72 381, 61 339
Faks. (8 446) 72 381

Darbo laikas

I - IV     8.00 - 17.00
  V        8.00 - 16.00

 

 

Kiti rekvizitai

AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
A.s. LT577181300000120153
Įstaigos kodas 190790919

Naujienos

Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. 1 tikslas – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje; 2 tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas; 3 tikslas – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą. Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“ bei www.pertvarka.lt/. 2016 m. spalio 25 d. Adakavo socialinės globos Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinyje vyko Tauragės regiono pertvarkos dalyvių susitikimas-diskusija, kurioje dalyvavo Tauragės, Šilalės ir Jurbarko savivaldybių, bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Susitikimo metu aptarti pertvarkos etapai ir projekto eiga; globėjų, įtėvių paieška ir rengimas; dar kartą pristatytos naujos bendruomeninės paslaugos ir kt.
2016 rugsėjo mėn. 26 dieną lankėmės Taueagės krašto muziejuje Tauragės krašto muziejus įkurtas 1990-09-01. Jis ilgą laiką veikė kaip Tauragės rajono savivaldybės Kultūros centro padalinys ir vadinosi „Santakos“ muziejumi. Taip buvo pavadintas todėl, kad Tauragės rajone tarsi į vieną upę suteka įvairių konfesijų, tautybių žmonių gyvenimo istorija ir papročiai. Po 2010-02-01 įvykusios reorganizacijos įsteigta Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Tauragės krašto muziejus. Muziejaus struktūrą sudaro Istorijos-etnografijos skyrius, Gamtos-fotografijos skyrius, Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicija, Skaudvilės krašto muziejinė ekspozicija. Muziejui vadovauja ir jo veiklą organizuoja direktorius. Darbuotojai organizuoja savo veiklą pagal skyrių nuostatus, kaupia informaciją ir eksponatus, susijusius su Tauragės krašto kultūros istorija, gamta, žmonėmis, rengia ekspozicijas, tyrinėja ir populiarina sukauptas muziejines vertybes, bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų mokslininkais, kitų muziejų kolegomis. Muziejaus fondą sudaro daugiau kaip 10 000 eksponatų. Stambiausi – istorijos ir etnografijos bei tautodailės rinkiniai. Gamtos skyriuje pagamintos paukščių iškamšos, įvairūs muliažai. Šiuo metu lankytojams pristatomos istorijos, etnografijos, gamtos ekspozicijos. Priešistorės laikotarpio ekspozicijoje, įkurtoje viename iš pilies bokštų, be kita ko eksponuojami archeologiniai radiniai iš Vėluikių senkapio, kurį 2006 m. tyrinėjo akademiko, prof. dr. Eugenijaus Jovaišos vadovaujama ekspedicija bei įspūdingiausių garsiojo Dauglaukio kapinyno papuošalų kopijos, taip pat keletas krašte rastų atsitiktinių radinių. Pietiniame bokšte veikia Fotografijos galerija, šiauriniame rengiamos parodos iš muziejaus fondų. Įrengta konferencijų salė. Kilnojamųjų parodų salėje nuolat keičiamos parodos. Muziejus aktyviai bendradarbiauja su krašto tautodailininkais, rengiamos autorinės, rajoninės, regioninės liaudies meno parodos.

 

Projektą remiaPROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
PROJEKTĄ„ IŠ  DALIES FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA